News flash! New sneakers are back in stock with Next day shipping!

About us

Tvrtka MIRET d.o.o. za grafički i industrijski dizajn
Skraćeni naziv MIRET d.o.o.
Sjedište i adresa Barilović, Belajski Malinci 4
Osnovna djelatnost Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor Hrvoje Boljar
Prokurist Domagoj Boljar
OIB 13516741605
Matični broj (MB) 4904664
Matični broj subjekta (MBS) 081144179
Registarski sud Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu
Temeljni kapital Društva  30.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Žiro račun Privredna Banka d.d. Zagreb IBAN:HR3023400091110933511
Adresa za poštu:  Miret d.o.o., P.P.100, 47250 Duga Resa